První na co bychom se měli zaměřit při výběru osvětlení interiéru, jsou požadavky na výkon a provoz. Je nutné si promyslet, kde a po jakou dobu budeme světlo využívat. Jestli v obývacím pokoji, či na chodbě a jestli několik hodin či jen krátce. V případě, že se jedná o interiér místnosti, kde světlo potřebujeme delší dobu a často (pokoj, kuchyň, …), je vhodné zvolit zářivku (kompaktní zářivku), která má vysoký měrný výkon a dlouhou životnost. Pokud osvětlujeme místnost pouze krátkodobě (WC, chodba,…), volíme žárovku. Jelikož jsou levnější a cena za spotřebovanou energii by nenahradila rozdíl vůči pořizovací ceně za zářivku. Pro prostory, kde je nutné svítit dlouhodobě a stačí zde malá intenzita osvětlení (orientační osvětlení na chodech,…) je výhodné použít LED systém.
Dalším faktorem při výběru osvětlení je design svítidla. Ne všechny typy svítidel mohu použít pro různé zdroje světla. Proto jestliže se rozhodneme pro žárovku, je lepší vybírat svítidla pro tento typ zdroje. Zářivky sice můžeme použít do svítidla určeného pro žárovky, ale je lepší je použít ve svítidlech tomu určených, jelikož se nám sníží provozní náklady.

Jak vybrat světelný zdroj?

V současné době se světelné zdroje dělí podle principu vzniku světelného záření na tři typy – teplotní, výbojové a zdroje přímo emitující světelné záření (LED).
Mezi tepelné zdroje patří obyčejné a halogenové žárovky se spirálou, která je zahřívána průchodem elektrického proudu a při dosažení určité teploty svítí. Tímto způsobem je využíváno pouze 7% (resp. 10% pro halog. žárovky)energie k přeměně na světlo, zbylá energie se přemění na teplo.

Výbojové zdroje tepla pracují na principu elektrického výboje, který v určitém prostředí vyvolává záření. Záření se může pohybovat v ultrafialovém nebo přímo ve viditelném pásmu. V případě ultrafialového záření je nutné pomocí luminoforů umístěných na vnitřním povrchu světelného zdroje přeměnit záření na viditelné. Na tomto principu pracuje zářivka.
Oblíbeným zdrojem v posledních letech se stal LED systém. Tenhle zdroj nevytváří tepelné záření a je proto nazývaný „studený“. Ovšem u výkonnějších LED (řádově v jednotkách wattů) se promění až 60-70% energie na teplo. Toto teplo musí být odvedeno, protože zvyšování teploty nad doporučenou „pracovní“ teplotu (obvykle nižší než 70°C) dramaticky klesá výkon a životnost LED.

Další parametry světelných zdrojů:

  • Množství světla – světelný tok [lm]- energie vyzářená do okolního prostoru
  • Svítivost [cd]- světelný tok měřený v určitém prostorovém úhlu
  • Spotřebovaná energie [W]- údaj podle kterého vybíráme nejčastěji
  • Měrný výkon [lm/1W] – množství vyprodukovaného tepla
  • Teplota chromatičnosti Tc [°K]– barva světla. 2700°K-barva blízká barvě světla žárovky, 3000°°K-teple bílá, 4000 -4500°K-bílá, neutrální barva, nad 5000°K denní
  • Index barevného podání Ra – kvalita vnímání barev 0-100%, 80%minimum pro obytné místnosti

Žárovky (obyčejné i halogenové) – mají pouze jednu danou teplotu chromatičnosti a nelze si ji volit. Index barevného podání je taktéž daný a je nejvyšší, tedy 100
Ostatní zdroje (zářivky, LED, halogenidové výbojky) umožňují volbu těchto vlastností. Výrobce by měl tyto parametry uvádět. Obvykle ve tvaru třech čísel (např. 830). První číslo značí hodnotu indexu barevného podání (tzn. 8- znamená index rovný nebo vyšší 80%). Další čísla označují teplotu chromatičnosti (tedy 30 znamená cca 3000°K)

Dalším kritériem při výběru svítidla je účel jeho použití. Zda-li potřebujeme osvětlit pouze nějaký předmět nebo celý interiér. Obecně se doporučuje pro bodové osvětlení použít žárovky nebo LED a pro celkové osvětlení zářivky.